Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Stan majątku stanowi mienie Skarbu Państwa. 
Nieruchomość położona w Zgierzu, ul. Długa 42 w obrębie 
geodezyjnym Nr 129 oznaczoną  w ten sposób, że budynek znajduje się
na  działce  Nr 170/3  o powierzchni  746 m²,  a  powierzchnia  budynku
wynosi 362 m².

W ewidencji Ksiąg Wieczystych w/w nieruchomość znajduje się
pod Nr 137.

Budżet jednostki znajduje się na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Zgierzu.