Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Strona Biuletynu dzieli sie na:
    1. obszar nagłówka zawiera:
              a) nazwę podmiotu udostępniającego informacje,
              b) logo BIP, będące odnośnikiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej
                  (http://www.bip.gov.pl) 
              c) moduł wyszukujący
    2. obszar menu (z lewej strony) zawiera :
              a) link "strona główna"
                 - znajdujemy tutaj adres, oraz dane teleadresowe podmiotu
              b) linki "menu podmiotowe"
                 - są tu umieszczone treści dotyczące osób sprawujących funkcje i ich kompetencje,
                   oraz struktury organizacyjnej podmiotu,
              c) linki "menu przedmiotowe" 
                 – są tu umieszczone następujące treści:
                    / status prawny
                    / majątek
                    / tryb działania
                    / sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
                    / nabór
                    / informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
                      oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
                    / informacje nieudostępnione (sposoby i procedury uzyskania dostępu do
                      dokumentów, które nie są umieszczone w BIP)
              d) linki "informacja o BIP"
                 – znajdziemy tutaj informacje dotyczące:
                    / redakcji
                    / instrukcję korzystania z BIP
                    / statystyki strony

Wyszukiwanie.
Aby wyszukać informacje, należy wpisać w okno wyszukiwarki (znajdującej się 
w górnej części każdej strony Biuletynu) wyraz bądź frazę i kliknąć  „szukaj”. 
Wtedy system przeszukuje wszystkie pola. Dlatego też w wynikach wyszukiwania
może pojawić się wiele pozycji.

Linki poza menu.
Są to odsyłacze, które można znaleźć jako podkreślone fragmenty tekstu. 
Zawierają one informacje umieszczone w plikach do pobrania.