Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu jest jednostką
organizacyjną  powiatu  zgierskiego  działającą  jako jednostka budżetowa.

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Zgierski.    Podstawy prawne działania stanowią :

    1.      Ustawa o systemie oświaty

    2.      Karta Nauczyciela

    3.      Kodeks Pracy

    4.      Statut Młodzieżowego Domu Kultury