Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu zatrudnia pracowników:

- pedagogicznych - nauczyciele zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami wymaganymi do prowadzenia danej formy zajęć, posiadający wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym

 

- niepedagogicznych:

  • księgowa
  • specjalista ds. kadr
  • specjalista ds. organizacji imprez i promocji
  • pomoc administracyjna
  • konserwator
  • sprzątaczka