Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
  •  - księga zarządzeń dyrektora placówki,
    - spis inwentaryzacyjny,
    - księga środków trwałych,
    - księga środków trwałych niskiej wartości,
    - księga druków ścisłego zarachowania,
    - rejestry kontroli zewnętrznej,
    - rejestry kontroli wewnętrznej,
    - planowanie, sprawozdawczość,
    - książka obiektu budowlanego,
    - rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
    - ewidencja pieczęci i pieczątek,
    - ewidencja delegacji służbowych,
    - teczki akt osobowych,
    - listy płac,
    - karty wynagrodzeń,
    - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,


 • > Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym,
     zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
     (Dz.U. z 2002 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm)

  > Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie placówki osobom
     upoważnionym na ich wniosek.Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :

      Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym
      na terenie placówki.


Dn. 11.04.2012 r, Dyrektor dokonał obowiązków, o których mowa w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra z dn. 18.01.2007 r. w sprawie BIP.