Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Młodzieżowy Dom Kultury działa na podstawie :

1.
      Ustawy o systemie oświaty

2.      Karty Nauczyciela

3.      Kodeksu Pracy

4.      Statutu Młodzieżowego Domu Kultury