Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

informacja o dokonaniu naboru na stan.główny księgowy

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

95-100 Zgierz ul. Długa 42 tel. 42 719-08-52

ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

 

Informacja o wyniku naboru

na wolne  stanowisko urzędnicze -  specjalista do spraw promocji

w Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

95-100 Zgierz ul. Długa 42 tel. 42 719-08-52

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu
95-100 Zgierz ul. Długa 42 tel. 42 719-08-52
ogłasza nabór kandydatów na  stanowisko urzędnicze -  specjalista do spraw promocji

Zgierz, dn. 15.12.2015 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko informatyka w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu, ul. Długa 42

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko informatyka nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów,

Uzasadnienie:

Do dnia 14 grudnia 2015 roku nie wpłynęła oferta, która spełniałaby wymogi formalne określone w ustawie oraz ogłoszeniu konkursowym.

dyrekor MDK w Zgierzu - Aneta Kopacz


Dyrektor Młodzieżowego Domu Kulury w Zgierzu w dniu 30 listopada 2015 r. ogłasza nabór na wolne stanowsiko urzędnicze w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu (ul. Długa 42).

Stanowisko pracy: INFORMATYK w niepełnym wymiarze czasu (1/2 etatu),

Ogłoszenie o naborze

Interesanci przyjmowani są w sekretariacie:

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek 8.00 - 18.00

środa 8.00 - 16.00

czwartek 8.00 - 16.00

piątek 8.00 - 18.00.

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach 13.00 - 18.00.

 

Wszystkie sprawy trafiają do dyrektora placówki, który dekretuje i przydziela je poszczególnym osobom. Po zaopiniowaniu lub wykonaniu zadania dyrektor zatwierdza je do realizacji.

 

Aktualna oferta Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu znajduje się na stronie: www.mdkzgierz.pl

 
1 do 10 z 23