Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

informacja o dokonaniu naboru na stan.główny księgowy

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

95-100 Zgierz ul. Długa 42 tel. 42 719-08-52

ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

 

Informacja o wyniku naboru

na wolne  stanowisko urzędnicze -  specjalista do spraw promocji

w Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu

95-100 Zgierz ul. Długa 42 tel. 42 719-08-52

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu
95-100 Zgierz ul. Długa 42 tel. 42 719-08-52
ogłasza nabór kandydatów na  stanowisko urzędnicze -  specjalista do spraw promocji

Zgierz, dn. 15.12.2015 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko informatyka w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu, ul. Długa 42

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko informatyka nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów,

Uzasadnienie:

Do dnia 14 grudnia 2015 roku nie wpłynęła oferta, która spełniałaby wymogi formalne określone w ustawie oraz ogłoszeniu konkursowym.

dyrekor MDK w Zgierzu - Aneta Kopacz


Dyrektor Młodzieżowego Domu Kulury w Zgierzu w dniu 30 listopada 2015 r. ogłasza nabór na wolne stanowsiko urzędnicze w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu (ul. Długa 42).

Stanowisko pracy: INFORMATYK w niepełnym wymiarze czasu (1/2 etatu),

Ogłoszenie o naborze

Interesanci przyjmowani są w sekretariacie:

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek 8.00 - 18.00

środa 8.00 - 16.00

czwartek 8.00 - 16.00

piątek 8.00 - 18.00.

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach 13.00 - 18.00.

 

Wszystkie sprawy trafiają do dyrektora placówki, który dekretuje i przydziela je poszczególnym osobom. Po zaopiniowaniu lub wykonaniu zadania dyrektor zatwierdza je do realizacji.

 

Aktualna oferta Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu znajduje się na stronie: www.mdkzgierz.pl

Strona Biuletynu dzieli sie na:
    1. obszar nagłówka zawiera:
              a) nazwę podmiotu udostępniającego informacje,
              b) logo BIP, będące odnośnikiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej
                  (http://www.bip.gov.pl) 
              c) moduł wyszukujący
    2. obszar menu (z lewej strony) zawiera :
              a) link "strona główna"
                 - znajdujemy tutaj adres, oraz dane teleadresowe podmiotu
              b) linki "menu podmiotowe"
                 - są tu umieszczone treści dotyczące osób sprawujących funkcje i ich kompetencje,
                   oraz struktury organizacyjnej podmiotu,
              c) linki "menu przedmiotowe" 
                 – są tu umieszczone następujące treści:
                    / status prawny
                    / majątek
                    / tryb działania
                    / sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
                    / nabór
                    / informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
                      oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
                    / informacje nieudostępnione (sposoby i procedury uzyskania dostępu do
                      dokumentów, które nie są umieszczone w BIP)
              d) linki "informacja o BIP"
                 – znajdziemy tutaj informacje dotyczące:
                    / redakcji
                    / instrukcję korzystania z BIP
                    / statystyki strony

Wyszukiwanie.
Aby wyszukać informacje, należy wpisać w okno wyszukiwarki (znajdującej się 
w górnej części każdej strony Biuletynu) wyraz bądź frazę i kliknąć  „szukaj”. 
Wtedy system przeszukuje wszystkie pola. Dlatego też w wynikach wyszukiwania
może pojawić się wiele pozycji.

Linki poza menu.
Są to odsyłacze, które można znaleźć jako podkreślone fragmenty tekstu. 
Zawierają one informacje umieszczone w plikach do pobrania.

Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie.
Oznacza to również, że nie ma możliwości żądania udostępnienia informacji na wniosek,
jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej
lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
1 do 10 z 21